TikTik KITCHEN | create an efficient kitchen

Stations


Defineer eigen kitchen stations voor food-routing met uitgebreide order tracing.

Control


Geef iedere locatiemanager inzicht en toegang tot de locatie specifieke inrichting.

Screens


Informeer klanten wanneer de orders in behandling worden genomen en wanneer deze gereed zijn.

Personeel


Laat personeel in shifts werken door efficiënt roosteren. Wijs 1 of meerdere stations toe per medewerker.

Reduce your order times and create a more efficient kitchen

Bepaal zelf welke food stations in gebruik zijn (per medewerker of meerdere medewerkers). De orders worden automatisch via slimme food-routing uitgesplist.

Elk station toont de compelete order status en de eigen specifieke station order onderdelen. Start en stop digitaal de bereiding voor 1 onderdeel of voor de gehele order. Inzicht in take-away en eat-in door middel van slimme sortering op basis van verwachte ophaal- of bezorgtijden.

Herkenbare signalering van externe providers zoals Foodora, Deliver en UberEats.

Maak speciale prepare stations aan om warme producten te bereiden, zoals burgers en potatoes. Deze stations tonen automatisch de optelling over de verschillende orders heen, zodat er in bulk kan worden gewerkt.

De stations hebben een ingebouwde recepten viewer zodat medewerkers exact weten hoe de orders moeten worden bereid.

Monitor and track how well your kitchen is performing

Inzicht in alle orders met de actuele status. Welke food stations moeten nog starten, zijn aan het bereiden of zijn gereed. Via heldere kleuren indicatie is direct zichtbaar welke orders kunnen worden uitgeleverd aan de klant (en of deze al op de locatie aanwezig is, of het een bezorgoder betreft.

Daarnaast kunnen alle historische en toekomstige orders worden ingezien. Met 1 handeling kunnen klant en werkbonnen worden geprint. Via de checkout view kunnen de orders worden uitgeleverd.

Geef iedere locatiemanager inzicht en toegang tot de locatie specifieke inrichting. Maak eigen prijzen aan en bepaal de beschikbare producten. Bepaal de shifts voor alle stations. Inzicht in alle verkopen, per dag/week en per productgroep.

Inform your customer

Informeer uw QSR klanten over interessante actuele aanbiedingen en de voortgang/status van de order middels onze orderschermen waarop alle dynamisch ordernamen worden getoond.

De ordernamen zijn uniek in te richten en kunnen afwijken op feestdagen of andere bijzondere openingsdagen. Het systeem zorgt ervoor dat dezelfde ordercode nooit tegelijktijdig kan worden uitgegeven. Per locatie is het zelfs instelbaar om uw klanten eigen ordercodes te laten bedenken.

Aan de hand van de slimme software in de keuken wordt de orderstatus aangestuurd. Zodra de checkout station de order vrijgeeft verandert de status op het scherm zodat de klant de order kan afhalen.

Gain insight in your restaurant

Probleemloos roosteren van bijzondere taken (met de benodigde kwalificaties) voor specifieke functietypen binnen bepaalde organisatieonderdelen. Dankzij de grafische weergave van taken en beschikbaar personeel ziet u direct of er voldoende gekwalificeerd personeel aanwezig is. De TikTik biometrische module identificeert medewerkers met behulp van de finger scan in plaats van de pasjes en vaak verloren badges, password, of sleutels.

Why Choose us?

TikTikQSR laat restaurants optimaal presteren door de implementatie van slimme restaurant oplossingen in combinatie met op maat gemaakte hardware oplossingen boordevol nieuwe technologie.

Wij optimaliseren de culinaire ervaring door het eten sneller en efficiënter in de keuken te bereiden en uit te leveren aan de klant.

Bepaal welke versie geschikt voor u is.

Uw bedrijf is uniek - moet uw oplossing dat ook niet zijn? Daarom is TikTik QSR schaalbaar en aanpasbaar, net als onze prijzen.

Scroll to Top